Nasz program telewizyjny, który nadawany jest w sieciach kablowych, nosi nazwę: dlaciebie.tv.
Nadawcą programu na podstawie koncesji 820/2021-TK udzielonej przez KRRiTV jest: Wydawnictwo GM sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie przy ul. św. Barbary 7, którego prezesem jest Mirosława Matysik, a jego prokurentami są: Franciszek Matysik i Grażyna Haska.

Spółka posiada jedną siedzibę, z której nadawany jest telewizyjny program dlaciebie.tv, pod adresem:
Wydawnictwo GM sp. z o.o.
ul. św. Barbary 7
43-600 Jaworzno
na który należy kierować korespondencję pocztową w sprawie programu dlaciebie.tv.

Odbiorcy programu mogą również korzystać z poczty elektronicznej, którą należy kierować na adres: biuro@ct.jaworzno.pl.
Oficjalna witryną internetową programu telewizyjnego dlaciebie.tv jest: www.dlaciebie.tv.
Wspólnikami, którzy posiadają więcej niż 5% kapitału zakładowego spółki Wydawnictwo GM sp. z o.o. są: Mirosława Matysik i Maria Koster.

Aktualne dane identyfikujące beneficjentów rzeczywistych nadawcy programu dlaciebie.tv można uzyskać na stronie internetowej https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/wyszukaj
wpisując NIP nadawcy: 6321001880.

Nadawca programu dlaciebie.tv jest wydawcą czasopisma „Co Tydzień” na obszarze powiatu grodzkiego Jaworzno wraz z portalem internetowym www.jaw.pl oraz czasopisma „Co Tydzień” na obszarze powiatu grodzkiego Mysłowice oraz w gminach Imielin, Chełm Śląski, Lędziny i Bieruń wraz z portalem internetowym www.ctmyslowice.pl.
Nadawca posiada także kanał na portalu YouTube pod nazwą „dlaciebietv”, na którym publikowane są niektóre produkcje własne nadawcy.
W sprawach radiofonii i telewizji organem właściwym dla nadawcy programu dlaciebie.tv jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji z siedzibą:
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa

Nadawca programu dlaciebie.tv podlega jurysdykcji Rzeczpospolitej Polskiej.